banner

Tau - franciscaanse spiritualiteit vandaag

In Vlaanderen is er een veroudering van de broeders en zusters en een vermindering van de draagkracht van de traditionele franciscaanse gemeenschappen om hun spiritualiteit te blijven uitdragen. Desondanks is de franciscaanse familie (minderbroeders, minderbroeders capucijnen, minderbroeders conventuelen, zusters clarissen, zusters franciscanessen) ervan overtuigd dat hun spiritualiteit ook nog vandaag mensen kan inspireren. Uit die overtuiging is het initiatief geboren om gezamenlijk een stafmedewerker aan te werven die zal helpen die franciscaanse spiritualiteit vandaag te blijven gestalte geven. Er werd een groep kerkelijk en maatschappelijk geëngageerde mensen bij elkaar gebracht om samen te bekijken welke franciscaanse waarden voor deze tijd belangrijk zijn. Daaruit sprongen drie kernwaarden naar voren: eenvoud (tegen innerlijke versnippering, veelheid en lawaai), kwetsbaarheid (tegen concurrentie en competitie) en verbondenheid (tegen individualisering en vereenzaming). Er werd ook gekozen voor de naam Tau, een T-vormig kruis dat Franciscus gebruikte en dat dus verwijst naar de bron van zijn spiritualiteit.

Tau wil eerst en vooral bestaande groepen en plekken van franciscaanse spiritualiteit ondersteunen en ze meer bekend maken via de website www.franciscaansleven.be. Een agenda van de activiteiten zal daarop aanwezig zijn en verder nog publicaties die kunnen inspireren. Tau zal ook eigen initiatieven ontwikkelen, eventueel in verbondenheid met andere organisaties die in de lijn liggen van de drie kernwaarden, organisaties die zich inzetten voor kwetsbare mensen, voor de schepping, voor interreligieuze dialoog, enz…  Tau wil werken aan de uitbouw van een franciscaanse familie met uiteraard vele kamers, maar die door haar verbondenheid een krachtigere stem kan laten horen.
 

banner
  Tau
De Hebreeuwse en Griekse letter Tau is het symbool van de Franciscanen. Het staat voor vrede en zegening en herinnert aan het kruis van Christus. Franciscus ondertekende er zijn brieven mee, bracht het aan op de muren van cellen en zegende er mensen mee door het teken op hun voorhoofd te vormen.
 
     
zoeken

 

 

 

 

 

overleden

broeders overleden gedurende  de voorbije maanden.

 

LEES MEER