banner

De Stem Van Sint-Antonius

Tijdschrift voor franciscaanse spiritualiteit en evangelisatie dat 6 maal per jaar verschijnt.
Redactie: De Wilde Karel, Minderbroederstraat 19, 3500 Hasselt.
Tel.: 011 43 44 04
Fax: 011 25 06 88
E-mail: p.karel.vipo@telenet.be
Abonnement: Jaarlijkse bijdrage:

- gewoon lid €12
- steunbijdrage €16,00                       
- Nederland: €20,00

                       IBAN: BE94  4536 2875 6114
                       BIC: KREDBEBB

Tijdschrift voor verkondiging

Een uitgave van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen.

Administratie: Zusters Clarissen, Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen.
Tel.: 00 31 24 378 29 04
 

Vanaf  januari 2015 is het tijdschrift gratis digitaal te lezen via de web-site : www.tijdschriftvoorverkondiging.org

Valentinusblad

Driemaandelijks
Redactie: De Wilde Karel, Minderbroedersstraat 19, 3500 Hasselt.
Tel.: 011 24 10 63
Fax: 011 25 06 88
E-mail: p.karel.vipo@telenet.be
Abonnement (gewoon lid: € 10, erelid € 12)
IBAN: BE26 7330 3098 1729 tnv OFM-Heilig Paterke
BIC: KREDBEBB

banner

 

 

 

 

 

overleden

broeders overleden gedurende  de voorbije maanden.

 

LEES MEER