De Bruycker Geroen

Geroen De Bruycker

Geroen (Frans) De Bruycker is geboren in Gent op 21 april 1916. Hij kreeg van zijn toenmalige oversten de kans om zijn artistieke talenten te ontwikkelen en te  vervolmaken tot in Parijs toe. Daarbij moest hij ook een aantal taken als minderbroeder op zich nemen.

In 1957 stichtte hij "Pro Arte Christiana" om de vernieuwde religieuze kunst in Vlaanderen op de kaart te zetten. Hiervoor richtte hij wedstrijden in en organiseerde tentoonstellingen. Als adviseur bij talrijke kerk-en kloostervernieuwingen kon hij jonge kunstenaars opdrachten bezorgen. Zijn eigen religieus-geïnspireerde werk heeft bijgedragen tot de bloei van de sacrale kunst in Vlaanderen.

Hij was een der enige hedendaagse frescoschilders o.a. Het Laatste Avondmaal in de eetzaal van Vaalbeek. Hij maakte ook de ontwerpen voor verschillende religieuze wandtapijten.

Al zijn werken, zowel profane als religieuze, waren één grote, franciscaanse lofzang op Gods schepping.

Hij overleed op 9 augutus 2007 in Anwerpen

banner