Placide Tempels

Placide Tempels

Frans Tempels (18 februari 1906, Berlaar – 9 oktober 1977) was een Belgische missionaris die bekend werd door zijn boek Bantoe Filosofie. Bij zijn intrede in een Franciscaans klooster in 1924 nam hij de naam Placide aan. Na zijn priesterwijding in 1930 gaf hij nog korte tijd les in België om dan in 1933 als missionaris naar Belgisch Congo te verhuizen. Na een verblijf van 29 jaar in Congo, keerde hij in 1962 terug naar België. Hij verbleef nog enkele jaren in het klooster van Hasselt, waar hij in 1977 stierf.

Zijn boek (1945) betekende in kringen van missie en zending een revolutie. Waar voorheen de overtuiging gold dat Afrikaanse religies primitief zijn en filosofie in Afrika afwezig is, schetste Tempels de hoofdlijnen van een complete Afrikaanse metafysica. Hij ontdekte als eerste dat de Afrikaanse culturen wel degelijk op complexe denksystemen gebaseerd zijn. ‘Kracht’ is in deze filosofie de centrale term. Tempels en zijn navolgers werd later verweten hun inzichten vooral voor de missionering te hebben gebruikt. Toch tonen de bijdragen aan hoe actueel het boek van Tempels blijft.

Hij was ook de oprichter van de controversiële Jamaa beweging als vorm van een nieuwe christelijke samenleving.

 

banner
  Tau
De Hebreeuwse en Griekse letter Tau is het symbool van de Franciscanen. Het staat voor vrede en zegening en herinnert aan het kruis van Christus. Franciscus ondertekende er zijn brieven mee, bracht het aan op de muren van cellen en zegende er mensen mee door het teken op hun voorhoofd te vormen.
 
     
zoeken

 

 

 

 

 

overleden

broeders overleden gedurende  de voorbije maanden.

 

LEES MEER