Pastoraal werk

Pastoraal werk

Minderbroeders leven in gemeenschap, biddend, vierend en zorgend.

De Vlaamse minderbroeders zijn betrokken in diverse pastorale en sociale projecten. Zo helpen ze in de parochiepastoraal, verzorgen diensten in hun eigen kerken, geven bezinningen en conferenties. Verder zijn ze actief in het categoriale apostolaat: als aalmoezenier in een ziekenhuis of zorginstelling, bij foorreizigers, schippers, mindervaliden, gehuwden en gezinnen...

Ze organiseren voettochten naar Assisi en bedevaarten. Zij hebben nog een beperkt aantal missionarissen in Chili en Congo.

banner
  Tau
De Hebreeuwse en Griekse letter Tau is het symbool van de Franciscanen. Het staat voor vrede en zegening en herinnert aan het kruis van Christus. Franciscus ondertekende er zijn brieven mee, bracht het aan op de muren van cellen en zegende er mensen mee door het teken op hun voorhoofd te vormen.
 
     
zoeken

 

 

 

 

 

overleden

broeders overleden gedurende  de voorbije maanden.

 

LEES MEER