banner

Franciscaan worden

Van mensen die zich aangetrokken voelen tot een leven als religieus wordt gezegd dat ze een ‘roeping’ hebben. Het idee hierachter is dat God hen ‘roept’ tot deze levensstaat. Wie zich ‘geroepen voelt’ om franciscaan te worden, moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • lid zijn van de katholieke kerk
  • sterk verlangen om religieus te leven
  • geen overhaaste beslissing
  • onder begeleiding stapsgewijs willen ingroeien in de broederschap
  • stevig op eigen benen staan
  • gemotiveerd en geschikt zijn om in groepsverband te leven
  • geen levenspartner (meer) hebben
  • inzage geven in de levensloop tot nu toe
  • open staan voor psychologisch onderzoek naar geschiktheid

Wie aan deze voorwaarden voldoet en interesse heeft om franciscaan te worden, kan contact opnemen met custos Daniël de Rycke.

Daniël de Rycke
Minderbroedersstraat 19
3500  Hasselt
011/ 29 00 54
minderbroedersvlaanderen@telenet.be

banner
  Tau
De Hebreeuwse en Griekse letter Tau is het symbool van de Franciscanen. Het staat voor vrede en zegening en herinnert aan het kruis van Christus. Franciscus ondertekende er zijn brieven mee, bracht het aan op de muren van cellen en zegende er mensen mee door het teken op hun voorhoofd te vormen.
 
     
zoeken

 

 

 

 

 

overleden

broeders overleden gedurende  de voorbije maanden.

 

LEES MEER