banner

Veelgestelde vragen

Hoe oud moet je zijn om te mogen intreden?
Wij vinden het belangrijk dat je al over enige levenservaring beschikt. Vanaf 21 jaar ben je van harte welkom!

Hebben jullie een maximumleeftijd om nog in te mogen treden?
Na je veertigste is intreden niet vanzelfsprekend meer, omdat ingroeien in een gemeenschap vanaf die leeftijd moeilijker wordt. Maar er valt over te praten, er zijn uitzonderingen. Boven de vijfenveertig jaar kan het niet meer.

Ik heb gehoord dat je katholiek moet zijn om te mogen intreden. Klopt dat?
Ja, dat klopt want wij broeders vormen een orde, een religieus instituut, binnen de katholieke kerk.

Kunnen ook vrouwen lid van de orde worden?
Alleen mannen kunnen lid van de orde worden.

Kun je intreden als je kinderen hebt?
Volgens ordesrecht kan dat. De jongste moet dan achttien jaar oud zijn. De praktijk leert dat vaderschap én franciscaan-zijn zich moeilijk laten combineren.

Kun je intreden als je een huwelijk achter de rug hebt?
Het kan wel, maar er moeten verschillende voorwaarden zijn vervuld en het kan alleen met verlof van de kerkelijke overheid.

Ik wil priester worden. Kan dat ook door in te treden?
Ja, zeker! Het priesterschap kan een bijzondere invulling zijn van je leven als franciscaan. Dat geldt ook voor het ambt van diaken.

Franciscaan worden, hoe gaat dat precies?
Zie hiervoor het onderdeel ‘Franciscaan worden’ onder ‘Roeping’.

Ik lees over paters, priesters, broeders, minderbroeders, franciscanen ... wat zijn jullie nou eigenlijk?
Wij zijn allen (minder)broeders. Een aantal is ook priester gewijd (‘paters’ geheten). De naam ‘franciscanen’ verwijst naar de stichter van onze orde: Franciscus van Assisi.

Moet je gestudeerd hebben om te mogen intreden?
Je hoeft geen hoge opleiding te hebben om broeder te kunnen worden. Echter, we zijn een internationale broederschap wat het gebruik van andere talen noodzakelijk maakt.

Kan ik ook voor een tijdje franciscaan worden?
Als iemand zich hiervoor aanmeldt, is dit bespreekbaar.

Wat voor werk kun je als broeder allemaal doen?
Alles wat past binnen onze spiritualiteit, bijvoorbeeld sociaal werk, verpleging, het diakenambt of priesterschap. Belangrijk is dat we van betekenis willen zijn voor kerk en samenleving en dat we ons werk doen vanuit de communiteit waarin we wonen.
 

Heb je nog meer vragen over de minderbroeders, neem dan contact op met provinciale overste Bob Van Laer.

banner
  Tau
De Hebreeuwse en Griekse letter Tau is het symbool van de Franciscanen. Het staat voor vrede en zegening en herinnert aan het kruis van Christus. Franciscus ondertekende er zijn brieven mee, bracht het aan op de muren van cellen en zegende er mensen mee door het teken op hun voorhoofd te vormen.
 
     
zoeken

 

 

 

 

 

overleden

broeders overleden gedurende  de voorbije maanden.

 

LEES MEER